Tietosuojaseloste

Finlandia Hotel Victoria on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.
Verkkosivujemme käyttö ei edellytä erillistä rekisteröintiä, emmekä kerää millään tavoin henkilötietoja sivustojen selailun aikana. Sivujen käytön tilastoseuranta edellyttää joiltain osin cookieden tai muiden vastaavien tekniikoiden käyttöä. On mahdollista ettet kaikilta osin voi hyödyntää tarjoamiamme palveluita, jos olet asettanut selaimeesi eston näiden tekniikoiden hyödyntämiselle. Tilastotietoja hyödynnämme palvelun edelleen kehittämisessä.
Oheisesta rekisteriselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Finlandia Hotel Victoria
Itsenäisyydenkatu 1
33100 Tampere

Rekisterin nimi
Yhteydenottorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhteydenottolomakkeella ilmoittamasi tiedot talletetaan Finlandia Hotel Victorian ylläpitämään yhteydenottorekisteriin. Rekisteriin talletetaan yhteydenottolomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan yhteydenoton käsittelyyn, palautteeseen vastaamiseen sekä yhteydenotoista tehtävän koontiraportin toteuttamiseen. Yhteydenottolomakkeella antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Yhteydenottorekisteriin talletetaan ainoastaan yhteydenottolomakkeella ilmoittamasi tiedot. Yhteydenottolomake sisältää seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan yhteydenottolomakkeen kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Yhteydenottorekisterin tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan yhteydenottojen koontiraportin toteuttamisvaiheessa. Raportin toteuttaa ennalta määritelty yhteistyöyritys. Tietojen luovutus k.o. yritykselle tapahtuu teknisen käyttöyhteyden avulla. Raportin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva tulleista yhteydenotoista, ei hyödyntää henkilötietoja millään tavalla.

Rekisterin suojaus
Kerättävät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Rekisteri sijaitsee lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Finlandia Hotel Victoria
Itsenäisyydenkatu 1
33100 Tampere

Sulje ikkuna

Etsi vapaita huoneita